www.chimar.seenglish Chimär

Medlemmarna

Lyssna här -mp3

Col tregno Chimär

Och stilla vindfläktas Mikael Forsman

Lubes Johan Ulander

World wide Webern Lars-Göran Ulander

Wide Mikael Forsman

Ornetto Johan Ulander

Gryningsutdrag-utdrag Chimär

Gryningsutdrag  Chimär

Eb-cape Mikael Forsman

Kadens Svante Henryson

The new Figaro Per Henrik Wallin 

Arken Ole Lützow-Holm arr.Per Anders Skytt

June names it Mikael Forsmanom musiken, bokningar och turnéer
music@mikael
forsman.com